می خواستم بگويم....

..

....می خواستم بگویم :

                                     «گفتن نمی توانم»

آیا همین که گفتم

                          یعنی   همین که گفتم ؟

                                                                                                                                                         قیصر امین پور

/ 3 نظر / 16 بازدید
خانه به دوش

چطوری؟مثل هميشه زيبا و نکته دار.پاينده باشی عزيز

لاله

ادمی مخفيست در زير زبان اين زبان پرده است بر درگاه جان چونکه بادی پرده را در هم کشيد سر(راز)صحن خانه شد بر ما پدید

م.ر.ت

می خواستم بگويم درود بر حسن انتخابهايتان!