به نا اميدی ازين در مرو بزن فالی!

.49.gif

       گل نارنج و تنگ آب وماهی

                            صفای  آسمان  صبحگاهی

       بیا  تا عیدی ازحافظ  بگیریم

                  که ازاو می ستانی هرچه خواهی:

                  ببرد ازمن قرار و طاقت وهوش                  بتی سنگین دل و سیمین بناگوش

                  نگاری  چابکی  شنگی   کله دار                  ظریفی  مهوشی  ترکی  قباپوش

                  ز تاب  آتش  سودای  عشقش                         بسان  دیگ  دائم  میزنم  جوش

                  چو پیراهن شوم آسوده  خاطر                    گرش همچون قبا  گیرم درآغوش

                  اگر پوسیده  گردد   استخوانم                       نگردد مهرش  از جانم  فراموش

                 دل  ودینم  دل ودینم   ببردست                     برو دوشش بر ودوشش برودوش

                                                  دوای تو دوای توست حافظ                    

                                              لب نوشش  لب نوشش  لب نوش

/ 2 نظر / 14 بازدید
نگار

گفته بودی که طبيب دل بيمارانی//پس طبيب دل من باش که بيمار توام... سلام.چه غزل قشنگی نوشتی.اميدوارم سال خيلی خوبی رو شروع کنی

فاطمه

سلام در برابر اين شعر چيزی نميشه گفت فقط ميتونم بگم شعرای حافظ هميشه عاليه.