تهاجم فرهنگی!!

.

        مردیم  در این   زمانه   از     دلتنگی                 اوضاع  زمانه  هم  شده  خرچنگی

       خشک است وعبوس هرکه بینم یارب               قدری   برسان   :   تهاجم  فرهنگی

                                                                                                                                                           عمران صلاحی

/ 2 نظر / 11 بازدید
حميدرضا

سلام. واقعا جالب و قشنگ بود... يه کم تهاجم فرهنگی هم بد نيست ها توی اين روز تعطيل

خانه به دوش

نوع تهاجم خيلی مهمه.لطفا قيد بفرماييد که از نگرانی در بي اييم.